Privacyverklaring

www.reisbureauthuis.nl is een website van Carina Doesburg Personal Touch Travel.

De Hooilanden 9
9771 BW Sauwerd

T: 06-54395421

E: carina.doesburg@personaltouchtravel.nl

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, heb ik soms persoonlijke gegevens nodig. De bescherming van je privacy vind ik belangrijk en ik wil ervoor zorgen dat je persoonlijke gegevens worden beschermd. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonlijke informatie ik via mijn website kan verzamelen en hoe deze informatie wordt verwerkt en beschermd.

Carina Doesburg Personal Touch Travel volgt hiermee de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Voor informatie ten aanzien van het privacy beleid met betrekking tot de verwerking persoonsgegevens van (potentiële) klanten verwijs ik je naar https://www.personaltouchtravel.nl/nl/privacybeleid

Laatste wijziging: november 2020

Persoonlijke informatie

Je kunt mijn website bezoeken zonder dat je vertelt wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Indien je besluit persoonlijke informatie te willen geven, garandeer ik je dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Carina Doesburg Personal Touch Travel houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring betekent ‘persoonlijke informatie’: informatie of informatieonderdelen waarmee je geïdentificeerd kunt worden. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar het kan ook andere informatie zijn zoals het IP-adres.

Ik verzamel persoonlijke informatie over je uit de volgende bron:

  • Contactformulier: ik kan informatie rechtstreeks verzamelen wanneer je hier persoonlijke informatie verstrekt en het formulier invult.

Deze persoonlijke informatie kan ik gebruiken om contact met je op te nemen, op voorwaarde dat je toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Verstrekken aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet verstrekt aan derden.

Beveiliging en de kwaliteit van informatie

Ik heb beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Op de website worden statistieken bijgehouden, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Cookies

Wanneer je mijn website bezoekt, kan er tijdelijk enige informatie op je computer worden opgeslagen in de vorm van een “cookie”. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Carina Doesburg Personal Touch Travel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan de website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een statistiekenservice van Google, en maakt gebruik van diverse cookies. Deze cookies bevatten informatie waarmee Google je als bezoeker zou kunnen identificeren. De informatie die Google Analytics voor Carina Doesburg Personal Touch Travel verzamelt, is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Carina Doesburg Personal Touch Travel gebruikt geanonimiseerde statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website om deze te kunnen optimaliseren. De informatie die met het plaatsen van het cookie wordt verkregen, wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Er is geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan de aan haar verschafte informatie aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie het privacy beleid van Google.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op apps en websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze apps en/ of websites te lezen alvorens van hiervan gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Carina Doesburg Personal Touch Travel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar carina.doesburg@personaltouchtravel.nl.

Wijziging van deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Ik raad je aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we je persoonlijke gegevens worden gebruikt.